HakkImda

Nokta Link

Bursa'da do?dum.Aslen Rize'liyim.Programlama konusunda pek bir bilgim olmasa da can s?k?nt?s? sonucunda programlama konusunda bir ?eyler ara?t?rmaya ba?lad?m. Biraz bilgi edindi?im ve bir ?eyler yapabilmeyi ke?fetti?im o zamanlarda Yaz?l?m Mhendisi olaca??ma karar vermi?tim.
Web programlama ile bu yola ba?lad???m iin a?k kaynak kodlu web yaz?l?mlar?n?n incelemesini yap?yorum. Bunun d???nda farkl? konularda bir ?eyler yapmaya al???yorum..

Yorum Bırak

Papelday

Yorumlar

Iletisim